O pestovaní ovocných drevín v kontajneroch sa dnes píše už hodne. Vhodné pre tento účel sú najmä druhy drobného ovocia a stĺpovité odrody jadrovín. Menej vhodné pre tento účel sú kôstkoviny. Menej vhodné, nie však nemožné. My si ukážeme, že z kontajnera dokážeme obrať napríklad aj sladké plody marhúľ.

Vhodné pre tento spôsob pestovania sú slabšie rastúce odrody na najslabšie rastúcich podpníkoch. Pre laika je však často problém vyznať sa v tejto spleti, ešte väčším problémom je zväčša zaobstaranie si takýchto rastlín. Alternatívnym riešením je pestovanie geneticky zakrpatených odrôd. Sú to odrody, ktoré vďaka tvorbe kratších internódií a slabšiemu rastu tvoria menšie, kompaktnejšie korunky. Na takúto odrodu marhule sme natrafili pri našich potulkách Srbskom. Odroda nesie jednoduchý prozaický názov – Miniapricot.

001

Na jej pestovanie sme si pripravili dostatočne veľký a pevný plastový kontajner. Aby sme marhuľu zbytočne od začiatku nerozmaznávali, tak ako základ substrátu sme sa rozhodli použiť štandardnú záhradnú zeminu.

Tú sme zľahčili vyčerpaným substrátom po vlaňajších muškátoch. Aby sme dopriali stromčeku aj zásobné hnojenie, tak sme túto zmes obohatili o pomaly pôsobiace hnojivo Plantacote. Všetky tieto suroviny sme následne mechanicky zmiešali vo fúriku.

002

Pred výsadbou sme vytvorili v spodnej časti kontajnera drenážnu vrstvu. Na tú sme použili kúsky dreva a konárov, ktoré sa nám časom rozpadnú a prispejú k vyššiemu obsahu biologickej hmoty. Približne do tretiny sme nádobu naplnili pripraveným substrátom a pristúpili k samotnej výsadbe.

003

Vysádzame

Ako prvé bolo treba jemne zrezať korene. Zrezaním koncov koreňov sa oživí priechodnosť ciev, vďaka čomu korene lepšie dokážu čerpať vodu z pôdy. Odstránime tiež prípadné nahnité či mechanicky poškodené korene. Takto ošetrený výpestok marhule vložíme do kontajnera a opatrne zasýpame substrátom. Pritom stále trasieme stromčekom, aby sa substrát dostal medzi všetky korene.

004

Substrátom zasypeme korene približne do 2/3 a následne substrát pevne utlačíme. Ďalším krokom je zálievka, ktorá nám zleje substrát aj do posledných vzduchových bublín okolo koreňov a tie tak k substrátu pevne a dokonale priľnú. Po dokonalom vsiaknutí vody dosypeme kontajner doplna hlinou a opäť dôkladne utlačíme. Po dosypaní by mal ostať vo vrchnej časti kontajnera niekoľkocentimetrový priestor.

005

Povýsadbové ošetrenie

Vysadenú rastlinu je následne potrebné ošetriť rezom. Tým meníme pomer medzi nadzemnou a podzemnou časťou v prospech podzemnej. To je základný predpoklad ujatia a následného bezproblémového rastu akejkoľvek vysádzanej ovocnej dreviny. Skrátime preto dôkladne kostrové konáre, ponecháme len tie, z ktorých chceme budovať budúcu korunku. Z koruny odstránime tiež poškodené, zahusťujúce a do vnútra rastúce výhony.

006

Na záver zasypeme povrch substrátu mulčovacou kôrou. To nám nielen vytvára veľmi pekný finálny estetický efekt, ale má to i praktické dôvody. Takto namulčovaný povrch substrátu sa pomalšie odparuje a nie je preto potrebné ho tak často zalievať. To nám predchádza súčasne stresom z občasného preschnutia substrátu. Namulčovaný povrch substrátu je tiež veľmi dobrou prevenciou pred rastom burín. V konečnom kroku vysadený kontajner prenesieme na svetlé miesto a opäť dôkladne zalejeme.

007

O priebežných výsledkoch tohto pokusu vás budeme postupne informovať…

Partnerom tohto projektu je firma KOHAPLANT, ktorá poskytla výsadbový materiál, kontajner i mulčovaciu kôru.

Avatar photo
Je redaktorom časopisov Záhradkár, Doma v záhrade, USS Záhrada a Sady a vinice v ktorých sa zameriava hlavne na ovocinárske témy. Popri tom občasne prispieva aj do iných periodík. Aktívne sa venuje ovocinárskemu poradenstvu a propagácii ovocinárstva na stránke www.izahradkar.sk a na vlastnej stránke www.kohaplant.sk.

Pridaj komentár